جستجو:
 

اطلاعیه‏ ها
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت عمران وسازندگی استان قزوین (سهامی عام) شماره ثبت 9706 شناسه ملی 10861480172
-------------------------------------------
بیمه تکمیلی برای سهامداران و خانواده شرکت عمران و سازندگی استان قزوین
 
احتراماً نظر به آنکه این شرکت عضونظام مهندسی و انبوه سازان مسکن و ساختمان استان قزوین می باشد ، پرسنل و سهامداران این شرکت می توانند از مزایای بیمه تکمیلی استفاده نمایند  ، لذا کلیه سهامداران این شرکت اعم از حقیقی و حقوقی در صورت تمایل به بیمه تکمیلی بانام خود و اعضای خانواده شان و یا سهامداران و پرسنل شرکت خود می توانند.  درخواست اخذ معرفی نامه خود را  به این شرکت ارسال نمایند.
لازم به ذکر است پرسنل و سهامدارن می توانند در هر دو بیمه تکمیلی فوق هم زمان ثبت نام نمایند.
---------------------------------


نقل و انتقال سهام
 
بدینوسیله به اطلاع می رساند:
 سهامدارانی که تمایل به فروش سهام خود دارند و یا خواهان افزایش سرمایه و خرید سهام جدید از شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) می باشند  می توانند با امور سهام این شرکت به
 شماره33325279-028 تماس حاصل نمای
ند.
 


Copyright © 2008 QazvinDC All rights reserved
E-mail : info@qazvidc.com - Design and Power by: CaspianITC